İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

23 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE YAPILAN (B ) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

23 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE YAPILAN (B ) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

 

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/2146 esas, 2015/1934 sayılı kararı ile 23 Şubat 2014 tarihinde yapılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında  A kitapçığındaki 15 ve 22 nolu sorular ile bunlara karşılık gelen B kitapçığındaki 56 ve 63 nolu soruların iptaline karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş oluphttp://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak bu durumdaki kişiler kendilerini sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama ekranında yalnızca durumu değişerek “başarılı” olan kişiler kendilerini görebilecek olup sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini isteyen adayların Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan, ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri belge ücretini yatırmak üzere Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabı’na bildirilmiş olup ismi bildirilen adayların belgeleri, anılan hesaba belge ücretini yatırmalarını müteakip 7 iş günü içerisinde İSG-KATİP’e tanımlanacaktır. Bahse konu süre sonunda adayların, belgelerinin tanımlanıp tanımlanmadığını e-devlet üzerinden İSG-KATİP’e girerek bizzat kontrol etmeleri mümkündür.

 

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin ise dilekçe ekinde (Örnek dilekçe için tıklayınız ), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüze gönderilen evraklar 10 iş günü içerisinde incelenecek olup yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına bildirilecek olup bu durumdaki adayların belgeleri de, belge ücretini yatırmalarını müteakip 7 iş günü içerisinde İSG-KATİP’e tanımlanacaktır. Bahse konu süre sonunda adayların, belgelerinin tanımlanıp tanımlanmadığını e-devlet üzerinden İSG-KATİP’e girerek bizzat kontrol etmeleri mümkündür.

 

Belge almaya hak kazanan kişilerin, belgelerini teslimi için daha önce yapılmış olan 08.06.2014 ve 16.01.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ait www.isggm.gov.tr adresinde yapılan duyuru doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer Haberler