İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

8. iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Sekizincisi, Bakanlığımız ev sahipliğinde 8-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Dünyanın birçok ülkesinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği konusu ekonomik, sosyal ve teknik boyutları ile tartışmaya açılacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

 “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” ana başlığı altında 36 alt konu ile belirlenen konferansa, bildiri veya poster sunumunuzla aktif olarak katılabilirsiniz.

Bildiri göndermek isteyen katılımcılar için ONLINE Bildiri Özeti Gönderimi 01 Ekim – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır. Bildiri özeti göndermek için konferansın www.tioshconference.gov.tr  internet adresi üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Konferansa sadece izleyici olarak katılacaklar için ONLINE KAYIT sistemi 01 Aralık 2015 tarihinden sonra aktif hale getirilecektir.

Bilgilerinize sunulur,

 

Konferans Sekretaryası

Diğer Haberler