İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Kömür Üreticileri ve Enerji Sektörü, Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarında buluşacak

Basın Bülteni                                                                                                    Şubat 2018

Kömür Üreticileri ve Enerji Sektörü, Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarında buluşacak

2015 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde kurulan Kömür Üreticileri Derneği, Türkiye’de kömür madenciliği ve yerli kömüre dayalı termik santral işleten ve termik santral yatırımları olan kamu ve özel sektöre ait üyelerden oluşmaktadır. Merkezi Ankara’da bulunan derneğimizin Edirne, Karaman ve Bingöl’de olmak üzere üç temsilciliği bulunmaktadır. Derneğimize üye olan 49 firma, Türkiye’de kömür üretiminin yaklaşık %80’ini temsil etmektedir.

Kömür Üreticileri Derneği olarak geçtiğimiz yıl ikincisini düzenlendiğimiz, 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Berat ALBAYRAK’ın, yapmış olduğu akıllı yerli kömür stratejisi sunumunu yaparak, kömür alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bir araya gelerek kapsamlı yol haritaları, politikalar, stratejiler ve hedefler konularak kömür rezervinin keşfinden çıkarılmasına enerji üretiminden kullanılmasına kadar tüm süreçler ortaya konularak 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştay Sonuç Bildirgesi Kararları alındı. Derneğimiz, kömür madenciliği sektörünün ilk ve tek sivil toplum örgütü olarak yerli kömürümüzün ülke ekonomimize en verimli, güvenli üretimini sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör arasındaki görüş farklılıklarının giderilmesinde görev üstlenmekte olup bireysel beklentileri, duyarlılıkları anlamlı ve güçlü bir sese dönüştürerek ülkemizin kalkınmasında sürdürülebilir uygun politikalar geliştirerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kömür üretimi ve enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar ile kamu kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Kömür Üreticileri Derneği tarafından, ikincisi düzenlenecek Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Açılışını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın yapacağı        Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, başta kamu otoritesi, kömür üretici ve enerji firmaları sahipleri olmak üzere sektöre kaynak sağlayan finansman kuruluşları ve hizmet sunan birçok firma, üniversiteler, akademisyenler bir araya gelecekler.

İki gün boyunca kömür endüstrisinin her boyutuyla ele alınacağı Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, üretici ve tedarikçi firmalara birebir görüşmeler ve işbirlikleri için önemli bir fırsat sunacak. Zirveye yerli firmaların yanı sıra Kanada, Çin, Hindistan, Malezya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da sektör temsilcileri ve firma sahipleri katılacaklar.

"İkincisi gerçekleştirilecek Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarında ev sahipliği yapacak Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer POLAT Milli Enerji ve Maden politikamız doğrultusunda ülke olarak hedefimiz, enerji arz güvenliği ve üretim bağımsızlığı hem de maliyetleri açısından yerli kömürün enerji üretimindeki payını artırmaktır. Linyit ve taşkömürü sahalarının bir an önce ekonomiye kazandırılmasının ülkemiz için enerji ithalatı kaynaklı ödemeler dengesi açığının son bulması, arz güvenliğinin sağlanması, istihdamın artırılması, elektrik fiyatlarının orta ve uzun dönemde düşülerek sanayiye uygun maliyetli enerji kullanılmasının sağlanması, maden ve santral yatırımlarında yan sanayinin kullanımı ve gelişimi açılarından hayati önem taşıdığı bir gerçektir. Yerli kömür kullanımı dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin hedeflediği büyümeyi sağlayacaktır.

Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sektör temsilcisini ağırlayacağımız, kömür madenciliği ve santral teknolojilerindeki son gelişmeleri değerlendireceğimiz zirvede Bakanlığın açıklamış olduğu Akıllı Kömür Stratejileri belirlenmiş olup, kömürde rezervin tespitinden çıkarılmasına enerji üretiminde kullanılmasına kadar insanı önceleyen, bilimsel, teknoloji, çevreci yaklaşımlar, iş sağlığı, iş güvenliği, finansman, yatırım ve temiz kömür ar-ge teknolojiler geliştirme uygulama hakkında uzmanlar tarafından detaylı olarak değerlendirecek.

Zirvenin aynı zamanda üretici ve tedarikçi firmaların işbirlikleri yapmasına aracılık edeceğini belirten başkan Muzaffer POLAT “Derneğimiz üye şirketlerinin karar verici temsilcileri, kömür madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze görüşmelerde bir araya gelecek. Bu sektör açısından bir ilk” dedi.

Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

 

 

KÖMÜR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

 

Basın Bilgi: Derya Adin / deryaadin@gmail.com / 0533 399 52 95

 

 

Diğer Haberler