İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

ÇSGB Duyuruları

Sorumlu Müdür Atamaları Hakkında;

Yetkilendirilmiş OSGB’lerin sorumlu müdür değişikliği işlemleri 08.06.2015 tarihine kadar kabul şerhli görevlendirme yazılarının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilmekte iken 08.06.2015 tarihi itibarı ile bahsi geçen işlemler İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Müdür değişikliğinin İSG-KATİP üzerinden yapılması sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

  1. Genel Müdürlüğümüze herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  2. Sorumlu Müdür değişikliğine ilişkin işlemler İSG-KATİP üzerinden yapılacaktır.
  3. Sorumlu müdür atamalarında OSGB’nin yetkilisi olarak OSGB’nin bağlı olduğu SGK işyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından gerçekleştirilecektir.  
  4. Sorumlu müdür ataması yapılacak kişinin farklı bir işyeri ile herhangi bir sözleşmesinin olmaması şartı aranacaktır.
  5. Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin İSG-KATİP üzerinden ilgili atamayı onaylaması gerekmektedir.
  6. Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin ilgili OSGB ile tam zamanlı sözleşmesi yapması zaruri olmakla birlikte üzerinde sorumlu müdür sözleşmesi bulunan bir kişinin farklı bir işyeri ile herhangi bir sözleşme yapmasına izin verilmeyecektir.
  7. Sorumlu müdür olarak ataması yapılan kişinin görevlendirme satırında yer alan “Srm. Mdr.  Şartlar” kısmının “Sağlandı” olmaması durumunda ilgili kişinin sorumlu müdür atması tamamlanmış sayılmayacaktır.
  8. Görevden ayrılan sorumlu müdürün yerine atanacak yeni sorumlu müdür ataması için asgari süre olarak mevzuatta belirtilen 30 günlük sürenin kontrolü İSG-KATİP görevlendirmeleri üzerinden takip edilecektir.

 

Yetkili Kurumların mağdur olmamsı adına bahsi geçen hususlara riayet etmesi önem arz etmektedir.

 

İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE

 

İşyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin sözleşmeleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) üzerinden yapılmaktadır.

 

İSG-KATİP üzerinden yapılan tüm görevlendirme ve sözleşme işlemlerinde 8 Haziran 2015 itibariyle aşağıda belirtildiği şekilde düzenleme yapılacaktır.

 

İSG HİZMETİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİ HAKKINDA (GENEL UYARI)

 

OSGB’LER HAKKINDA

 

EĞİTİM KURUMLARI HAKKINDA

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Yetkilendirme Daire Başkanlığı
İSG-KATİP ve Sınav Şubesi

 

İŞYERLERİNİN TEHLİKE SINIFI (6'LI NACE KODU) VE E-BİLDİRGE KULLANICISI GÜNCELLEME SORUNU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

SGK sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle, SGK sistemi ile İSG-KATİP arasında veri alışverişi işlemlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle, SGK sisteminde güncellemesi yapılan 6’lı NACE kodu (tehlike sınıfı) ve E-bildirge Kullanıcısı verileri İSG-KATİP veri tabanına yansıtılamamaktadır. Sorunun  en kısa sürede giderilmesi için konu ile ilgili yoğun çalışmalar devam etmektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

OSGB ve Eğitim Kurumlarının Dikkatine

 

Bakanlığımızca yetkilendirilen OSGB ve Eğitim Kurumlarına yönelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kademeli olarak revizyonu yapılan İSG KATİP ile ilgili gerekli görülen bilgilendirmeleri yapmak, sorun ve önerilerinizi görüşmek üzere Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Bu amaçla, 10/06/2015 tarihinde “Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA” adresinde TOBB binasında bulunan konferans salonunda kurumların sorumlu müdürleri veya şirket ortaklarından birinin katılımı ile gerçekleştirilecek Bilgilendirme Toplantısına katılımlarınızı bekliyoruz.


Bilgilendirme Toplantısı Programı

Eğitim Kurumları Bilgilendirme Toplantısı

09:30-09:45 Açılış Konuşması
09:45-10:30 İSG-KATİP Güncellemeleri
10:30-11:00 Eğitim Kurumları Süreçleri
11:00-11:15 Kahve Molası
11:15-12:15 Denetimler
12:15- Soru-CevapOSGB Bilgilendirme Toplantısı

13:30-13:45  Açılış Konuşması
13:45-14:30 İSG-KATİP Güncellemeleri
14:30-15:00 OSGB Süreçleri
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:15 Denetimler
16:15-  Soru-Cevap

Diğer Haberler