İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Prof.Dr. Hilmi SABUNCU Hocamızı Rahmetle Anıyoruz.

Hilmi Sabuncu (Öçgeçmiş)
 
1948 Isparta Uluborlu’da doğdu. ilkokulu Erzurum Pasinler’de, ortaokulu Diyarbakır’da, liseyi Konya’da tamamladı.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü’nde tamamladı.
1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’na asistan olarak girdi.
1976 yılında “Türk Endüstrisinde Gürültü Problemleri” isimli tezi ile tıp bilimleri doktoru ünvanı aldı.
1982 yılında “İki Yünlü Dokuma fabrikasında Hastalık Devamsızlıklarının Değerlendirilmesi” isimli tezi ile iş sağlığı doçenti ünvanı aldı.
1982-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı-Tıp’ta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.
1988 yılında da profesör oldu.
1988-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı-İş Sağlığı Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.
2003 yılında emekli olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi adına, endüstriye yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Türkiye’de ilk iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programını Yeditepe Üniversitesi’nde açtı ve 2010 yılına kadar lisansüstü eğitim programının koordinatörlüğünü yürüttü.
2010-2012 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne giren Prof. Sabuncu, burada da biyoistatistik ve iş sağlığı dersleri verdi. Aynı üniversitede iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programının eğitim koordinatörlüğünü de yürüttü.
2012′de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Prof. Sabuncu, Üsküdar Üniversitesi’nde iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programı koordinatörlüğünü de yürüttü.
21 Ağustos 2013 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olan Prof. Sabuncu buradaki görevlerini sürdürürken 5 Kasım 2013 tarihinde vefat etti.
İş Sağlığı alanında yüzden fazla yayını bulunan Prof. Sabuncu’nun “BASIC Başlangıç Kitabı” ve “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemi–Epidemiyoloji” isimli iki kitabı ile “İş sağlığı” konulu üç adet el kitabı vardır.
Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarını Araştırma ve Önleme Vakfı(MESKA) Kurucu Başkalığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği eğitim danışmanlığı, TÜRK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonu işçi sağlığı ve güvenliği eğitim danışmanlığı, TTB işyeri hekimliği sertifika eğitimi akademik kurul üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Sabuncu, Türkiye’nin ilk iş sağlığı bilim dalını İstanbul Tıp Fakültesinde kurdu, 18 yüksek lisans, 12 doktora danışmanlığı yaptı.

 

Diğer Haberler