İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi

Değerli Katılımcılar; Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi www.cleancoalsummit.org - 22-23 Mart 2017 tarihinde Kömür Üreticileri Derneği (www.komurder.org) tarafından organize edilmektedir. Bu Zirve ve Sergi Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanlığı'nın işbirliği ile düzenlenmektedir. 2015 verilerine göre, tabloda da görüleceği üzere, toplam taşkömürü rezervi 1 milyar 309 milyon tondur. Ülkemizin linyit rezervleri 329,5 milyon tonu mümkün, 21,4 milyon tonu muhtemel, 15 milyar 14 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 15 milyar 365 milyon tondur (2015, MTA). Bu rezervin %81'i kamu kurumu olan üç kuruluşun uhdesindendir. Bunlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)'dır. Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi, 2014 yılında 250.435 GWh olup, bunun %48'i olan 120.437 GWh'i doğal gazdan elde edilmiştir. İkinci sırada kaynağı kömür olan üretim vardır. 2014 yılındaki toplam 74.040 GWh olan kömür kaynaklı elektrik üretimi, toplamın %29,6'sını teşkil eder. Yerli ve yabancı yatırımcının aradığı tüm hukuki mevzuat, teşvik, ekonomik yapı, bankacılık sistemi, sosyal imkanlar Türkiye'de mevcuttur. Bunun üzerinde kömür yatırımlarını destekleyeceğini vaat eden, güçlü bir hükümet iş başındadır. Her geçen gün gelişen temiz kömür teknolojileri ile artık, ağır metallerin ve karbonun dahi tutulabildiği, yatırımlar ekonomik olarak yapılabilmektedir. Zirve boyunca, Derneğimiz üye ve kardeş şirketlerin karar verici temsilcileri, kömür madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze görüşmelere hazır olacaklardır. Saygılarımızla,

Kömür Üreticileri Derneği

KÖMÜRDER

Yönetim Kurul Başkanı

Diğer Haberler