İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘

İki yılda bir yapılan ‘’Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘’nin dördüncüsü 12 – 13 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Sempozyum, uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurt içi/yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleştirilecektir.


Sempozyumda; Yangın ve Güvenlik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı, tasarımcı, uygulamacı, araştırmacı ve işletmecilerin deneyimlerinin paylaşıldığı uygun bir platform amaçlanmaktadır. Sempozyumla birlikte düzenlenen sergide ise; “Yangın ve Güvenlik” sektöründeki yerli ve yabancı üreticiler teknolojik gelişmelerini tanıtacak, yeni ürünlerini sunacaktır.

Yangın Güvenlik profesyonelleri, ilgili kamu yöneticileri, akademisyenler, tasarım yapan ve/veya uygulayan mühendisler, danışmanlar, sigortacılar, üreticiler, ürün sağlayıcılar, teknik elemanlar; TÜYAK tarafından düzenlenen bu büyük buluşmanın doğal davetlileridir.

Online Kayıt İçin  

http://www.tuyak2015.com/?p=form

 

Bilimsel Program

12 Kasım 2015, Perşembe 

SAAT SALON A SALON B
08:00 - 09.30 KAYIT
09.30 - 10.00 Açılış Konuşmaları
10:00 - 10:45 Konferans: Konutlarda Algılama ve Uyarı Sistemleri
Haluk Yanık
10:45 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 13:00 Oturum - A1
Oturum Başkanı: İsmail Turanlı
Oturum - B1
Oturum Başkanı: Taner Kaboğlu
11:00 - 11:30 A1-1 Hastane Binalarının Tasarımında Yangın Güvenliği
Gökhan Balık-Kazım Beceren
B1-1 2010-2014 Yılları Arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde Meydana Gelen Yangınların Bazı Özelliklerine Göre İncelenmesi
Ebru İnal
11:30 - 12:00 A1-2 Bir Hastane Yangının Anatomisi
Saadet Alkış
B1-2 Endüstriyel Yangınlarda Çalışanların Temiz Hava Solunum Seti Kullanması
Ali Serdar Gültek-Y. Doğan Gürer - Memet Gültek
12:00 - 12:30 A1-3 Yeterli Koruma İçin Yol Haritası
Özlem Emgen-Ron De Brujin-Tom De Nooij-Dave Hazel
B1-3 Enerji Nakil Hatları ve Orman Yangınları
Ali Küçükosmanoğlu-Erhan Ahmet Bakırcı-Hamit Ayberk-Çağdan Uyar
12:30 - 13:00 A1-4 Sağlık Kurumlarında İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
Seçil Öztürk
B1-4 Konaklama ve sağlık tesislerinde yangın ve patlamalara karşı ateş izni formu düzenlenmesi
Celal Toprakçı
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 16:00 Oturum - A2
Oturum Başkanı: Bodo Müller
Oturum - B2
Oturum Başkanı: Güner Yavuz
14:00 - 14:30 A2-1 Integrated Quality System for Reliable and Effective Sprinkler Systems
Stefan Kratzmeir - Ilyas Feldkamp-Sevencan
B2-1 Pasif Yangın Durdurucular ve Sismik
Özgecan Işıltan
14:30 - 15:00 A2-2 Konutsal {Residential} ve Özel Sprinklerler
Numan Şahin
B2-2 Yangın Kompartımanlarının Yalıtımında Kullanılacak Yangın Durdurucuların Seçim Yöntemi
İdil Tabak-Nihal Arıoğlu-Nuri Serteser
15:00 - 15:30 A2-3 Seismic Bracing in Healthcare Buildings and California OSHPD Requirements
David Jeltes
B2-3 Sağlık Yapılarında Pasif Yangın Önlemleri
Sedat Altındaş
15:30 - 16:.00 A2-4 The Risks Of Improper Ceiling Plane and Sprinkler Head Alignment - Safety Threats and Technological Solutions for Suspended Ceilings
Jack Carbone
B2-4 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Yangına Karşı Tepkisinin Büyük Çaplı Yangın Testleri Ile Tespiti
Güneş İnan-Selami Merdin
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17:45 PANEL: TÜYAK Teknik Komitesi Yangın Güvenliği ve Yönetmelik Değişiklik Çalışmaları
Yönetici: Cemal Kozacı
Korhan Işıkel, Yapı Malzemeleri TK
Orhan Kalafatoğlu, Taşınabilir Söndürücü Cihazlar TK
A.Levent Ceylan, Yangın Algılama ve Acil Aydınlatma TK
Filiz Mumoğlu, Otomatik ve Manuel Yangın Söndürme Sistemleri TK
Hikmet Akın, Uluslararası Mevzuat ve Yangın Yönetmeliği TK
18:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ

* A Salonunda simültane çeviri yapılacaktır.
 
 
 
13 Kasım 2015, Cuma
SAAT SALON - A SALON - B
08:45 - 10:45 Oturum - A3
Oturum Başkanı: Sedat Altındaş
Oturum B3
Oturum Başkanı: Hikmet Akın
08:45 - 09:15 A3 - 1 Hastanelerde Kaçış Olanakları, Kaçış Yolları Tasarımı ve Kompartımanlara Ayırma
Oral Demircioğlu
B3 - 1 Acil Aydınlatma Uygulama Standartları ile Sistem Tasarımı
Kevork Benlioğlu
09:15 - 09:45 A3 - 2 Hastanelerde Yangın Güvenliği
Kemal Üçüncü
B3 - 2 Çoklu Sensör Yaklaşımıyla Erken Yangın Algılama Sisteminin Geliştirilmesi
Hilmi Saygın Sucuoğlu - Fatih Akkoyun - Pınar Demircioğlu - İsmail Böğrekçi
09:45 - 10:15 A3 - 3 Kreşlerdeki Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Seçkin Özcan
B3 - 3 2010 - 2014 Yılları Arası, İzmir’deki Yaşam Alanlarında, Elektrik Arkları Nedeniyle Meydana Gelen Yangınların İncelenmesi Ve Alınacak Önlemlere Dair Çözüm Önerileri
Mehmet Cem Şengöz - Mustafa Merdan
10:15 - 10:45 A3 - 4 Günümüz Yangın Sigortacılığında İş Kabul Kriterleri ve Uygulama Esasları
Ceyhun Eren
B3 - 4 Devre Dışı Kalan Yangından Korunma Sistemlerinin Yönetimi
Can Yerligil
10:45 - 11:00 KAHVE ARASI
11.00 - 13.00 Oturum - A4
Oturum Başkanı: Filiz Mumoğlu
Oturum –B4
Oturum Başkanı: Recep Yamankaradeniz
11:00 - 11:30 A4 - 1 Sprinklers as a core fire safety measure in healthcare buildings
Alan Brinson
B4 - 1 Boya ve Kaplama Sanayiinde Yangın Güvenliği
Erol Yaşa
11:30 - 12:00 A4 - 2 The New VDS 3188 Guideline [1] For Planning And Installation of Water Mist Sprinkler and Water Mist Fıre Extinguishing Systems
Stefan Kratzmeir
B4 - 2 Otomotiv Tamir İstasyonlarında Yangın Güvenlik Riskleri ve Önlemleri
Esma Baykan - Zafer Utlu
12:00 - 12:30 A4 - 3 AquaMist ULF As A Solution For Protection On Accommodation And Healthcare
Tim Nichols
B4 - 3 Yangın Güvenliği ve Eğitimin Endüstrilerdeki Uygulamaları
Canalp Berkdemir
12:30 - 13:00 A4 - 4 High Value Machinery Fire Protection with High Pressure Water Mist
Ruediger Kopp
B4 - 4 Motor Deneme Odaları Yangın Güvenlik Önlemleri
Gamze Saygılı
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 16:00 Oturum - A5
Oturum Başkanı: Füsun Demirel
Oturum - B5
Oturum Başkanı: Korhan Işıkel
14:00 - 14:30 A5 - 1 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde Yer Alan Bazı Maddeler İçin Eklemeler ve Yeni Madde Önerileri
Güner Yavuz - Ezgi Korkmaz - Seda Serbest
B5 - 1 Yangın Söndürme Sistemi Hizmetinde Davranış Bozukluğu
Memet Gültek - Serdar Gültek
14:30 - 15:00 A5 - 2 Konaklama ve Sağlık Yapılarında Yangın Yönetmeliği ve Standartları
Cevdet İşbitirici - Latif Erdoğan - Rabia D.Yıldız - Ayşenur Rumeysa İşbitirici
B5 - 2 Alışveriş Merkezlerindeki Yemek Katlarının Yangın Riski Açısından Değerlendirilmesi
Muammer Akgün
15:00 - 15:30 A5 - 3 Yangın Pompalarının Temel Özellikleri ve Standart Kriterlerine Genel Bir Bakış
Aytaç Yıldız
B5 - 3 Yangın ve İş Sürekliliği Yönetimi
Özlem Emgen
15:30 - 16:00 A5 - 4 Karma Kullanımlı Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemlerine Yönelik Performans Kriterlerinin Oluşturulması ve Bir Örneklem
Dilek Vergin - Füsun Demirel
B5 - 4 AVM’lerde Yangın Güvenliği ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Korkmaz
16:00 - 16:30 A5 - 5 Yönetmeliklerin, İlgili Genelge Ve Tebliğlerin, Yapı Malzemeleri Bakımından Karşılaştırılması
Koray Uğurlu - Nuri Ertokat - Mustafa Beker
B5 - 5 Gemi Adamlarının Yangınla Mücadele Eğitimleri
Yalçın Durmuşoğlu - Gazi Koçak
16:30 - 16:45 KAHVE ARASI
16:45 - 18:00 FORUM: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki Son Değişiklikler ve Karşılaşılan Problemler 
Yönetici: Abdurrahman Kılıç
19:30 KAPANIŞ YEMEĞİ
 

Diğer Haberler