İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Hakkımızda

TARİHÇESİ

•İş Güvenliği Uzmanları Derneği 2009 Yıllında temmuz ayında kuruldu. Kurucu üyeleri  H.Latif İşcen,Feyza Topal , Celal Bektaş, Ali İhsan Oto , Müfit Takılsoy, Sadık Kubaş ve Gaye Boz’dur !

•Derneğimiz Yönetim Kurulu çalışma ilkeleri ile tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak çalışmalara imza attı.

•İlk Sivil Toplum İSG Platformunu yaptı !

•Yaşam Güvenliği Eğitimlerini Hiç Bir Destek Almadan Sivil Topluma Yönelik Olarak Sürdürüyor

•Yapılan tüm yasal düzenlemelerde aktif rol alarak siyasi ve sivil toplum baskısını oluşturmaktadır.

•İş Güvenliği Uzmanlarına yönelik mesleki bilgiyi artırıcı ücretsiz eğitimler yapmaya devam ediyor !

•ÇASGEM ile beraber Avrupadaki ş güvenliği uygulamalarını inceleyerek ülkemize entegre edilmesi için gerekli olan çalışmaları yürütüyor.

Üniversiteler ve MEB bağlı okullarda ve Bazı Belediyelerde Güvenlik kültürü oluşturmak için farkındalık seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

 PROJELERİMİZ

- İş kollarına özel hazırlanan TS EN standartlarına görüş verip, standart sayısının artmasını ve yaygın olarak uygulamacıları haberdar etmek

- AB  ve KOSGEB ile iş birliği yaparak projelere destek vermek

- 6331 sayılı kanunun hazırlanan yönetmeliklerine görüşler/öneriler vermek,yayınlanması için kamuoyu oluşturmak.

-Toplum bilincinin artması için iş güvenliği seminerleri düzenlemek
-İşveren ve çalışanlara yönelik mevzuat ve iş güvenliği bilincini artırmak için faaliyetlerde bulunmak
 Gerek sanal ortamda gerekse gerçek ortamda bilgilendirici bültenler hazırlayarak uzmanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

-HEDEFLERİMİZ

- Sivil  Toplum Örgütleriyle Beraber Toplumda Emniyet Bilinci Oluşturmak

- Sendikalarla Beraber Tüm Çalışanlara Yaşam Güvenliği Felsefesini Yaymak

- Milli Eğitim Bakanlığı ile  Ana Okuldan  Lise Son Sınıfa Kadar Yaşam Güvenliği Kültürü Oluşturmak

- Entegre  İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

- İş Güvenliği Uzmanlarının Sendikasını Kurmak 
- İş Güvenliği Uzmanları Federasyonunu Kurmak
- Devlet sivil toplum bütünleşmesini sağlayarak mümkün olduğu kadar en uç noktaya kadar güvenlik kültürünün yaygınlaşmaşını sağlamak.