İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Dernek Yönetimi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mahmut CİHAN

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Abidin ÖZLER

Yön. Kur. Baş. Yrd

 

 

Hülya ŞEN

Yön. Kur. Baş. Yrd

 

 

Hüseyin ÇİÇEK

Genel Sekreter

 

 

Oğuzhan ÇAKIR

Sayman (Muhasip)

 

 

Ümid Nazife İSKİT

Yön. Kur. Üyesi

 

 

Mehmet Evren KARAKÖSE

Yön. Kur. Üyesi

 

 

 

Özge Can KAYA

Yedek üye

Mert MAVİŞ

Yedek üye

Veysel KUTLU

Yedek üye

Kadir GÜNEŞ

Yedek üye

Eral YÜKSEL

Yedek üye

Muzaffer OĞUZ

Yedek üye

Ali İhsan OTO

Yedek üye

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Osman SAYAR

Den. Kur. Başkanı

 

 

Turabiş KARADAĞ

Den. Kur. Baş. Yard

 

 

Eyüp CİHAN 

Den Kurulu Üyesi

 

 

Rüştü UÇAN

 Den Kurulu Yedek üye

Murat ALPAY

Den Kurulu Yedek üye

Mustafa GOBEL

Den Kurulu Yedek üye